Kamera: Georg Pahl, Junior, Berlin (West)
Equipment: Arriflex 35mm
Datum: September 1961
Drehort: Bernauer Straße, Berlin (West) - Wedding
Handlungsort: Bernauer-/Ecke Wolliner Straße, Berlin (West) Wedding
Sequenzdauer: 33 sec.

1. Ausstrahlung:

2.) Ausstrahlung

Filmografie:

...


Tipp: ...